Návrhy

zahrad, interiérů a zahradních jezírek

Na první schůzce nás seznámíte s vašimi požadavky, preferovanými druhy rostlin a materiálů. Následně vytvoříme půdorysnou skicu, nebo trojrozměrný model budoucí zahrady v souladu s vaší vizí a nároky rostlin v příslušné lokalitě. Navrhneme potřebné terénní úpravy, eventuelně závlahový systém a sestavíme rámcový rozpočet realizace.

Po případných připomínkách bude vypracován finální projekt. Ten obsahuje plán výsadby, podrobný seznam rostlin a materiálů, harmonogram prací a rozpočet.

Vypracování návrhu je bezplatné, pokud budeme zahradu zároveň realizovat.